Privacyverklaring Ingela Sjögren

Ik ben, Ingela Sjögren, gevestigd op de Sand-Ambachtstraat 53, 2691 BL ’s-Gravenzande,  en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die in deze privacyverklaring staan.

Contact met mij: Sand-Ambachtstraat, 53 2691 BL ‘s-Gravenzande, +31 6 51 78 16 68

Als zelfstandige ben ik zelf de functionaris Gegevensbescherming. Ik ben over dit onderwerp te bereiken via info@ingelasjogren.nl.

Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Factuuradres, indien afwijkend van adres
Gegevens over jouw activiteiten op mijn website (Google houdt IP-adressen bij) en via mijn mailings (Mailchimp houdt bij of en wanneer je een mail opent en waar je op klikt).
Referenties die je mij geeft per mail, mondeling of via LinkedIn.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar; het is mijn doelgroep niet. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ingelasjogren.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Als we contact hebben, gebeurt dat persoonlijk, per telefoon, Zoom of mail. WhatsApp beschouw ik als privécontact – hooguit appen we om te wijzen op bijvoorbeeld een e-mail. Persoonlijke contacten registreer ik gewoonlijk met pen. Telefoongesprekken en zoomgesprekken neem ik niet op. Mail bewaar ik zo lang we een zakelijke relatie hebben tot een jaar na ons laatste contact. Als ik reden heb om het langer te bewaren, neem ik contact op. Wil je die mail inzien, laten verwijderen of opvragen, laat het me weten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerkt

Als je contact met mij hebt, verwerk ik je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandelen van je betaling.
Verzenden van mijn nieuwsbrief en activiteitenaanbod.
Je bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren.
Je informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
Communiceren over mijn dienst aan jou.
Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals eigenlijk alleen gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte – de facturen waarop ook je postadres staat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma’s nemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Ik gebruikt de volgende computerprogramma’s:

Mailchimp en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht. Overigens blokkeer ik wel IP-adressen die mijn website misbruiken.

LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik heb de volgende bewaartermijnen:

Gegevens voor facturatie bewaar ik gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar  voor de belasting.

Voor nieuwsbrieven bewaar ik je gegevens tot wederopzegging.

Referenties per mail of op LinkedIn bewaar ik zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is om nieuwe klanten te werven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dat zijn: mijn boekhouder en mijn websitebeheerder. Met hen heb ik overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze mijn werkwijze en jouw privacy respecteren zoals ik dat zelf doe.

Daarnaast hebben Mailchimp en Google contact met mij en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen heb ik standaardovereenkomsten afgesloten. Bovendien heb ik ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en maak ik geen gebruik van andere Google-diensten waarin je gegevens verzameld worden behalve Analytics.

Cookies die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Daarnaast gebruik ik Google Analytics, die helaas wel je IP-adres opslaat. Zie paragraaf hierboven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account onderaan elke mail die je krijgt. Maar een bericht naar mij werkt ook. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Opmerking: als ik je gegevens compleet verwijder uit Mailchimp is het mogelijk dat jij of een ander met jouw e-mailadres zich opnieuw inschrijft voor mijn nieuwsbrief. Als je je uitschrijft volgens procedure, blijven je gegevens in mijn Mailchimpaccount en kun je je niet meer met hetzelfde e-mailadres inschrijven. Ik kan dat desgewenst handmatig aanpassen, wat ik alleen op jouw persoonlijk en uitdrukkelijk verzoek zal doen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een mailtje naar info@ingelasjogren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Gewoonlijk doe ik dat binnen twee werkdagen, zoals je van me gewend bent.

Ik  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@ingelasjogren.nl.

Wijzigingen en aanpassingen

Ik houd me het recht voor wijzigingen en aanpassingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze dan ook geregeld.

Ingela Sjögren
Oktober 2020