Systemisch werk

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van systemisch werk is dat je niet los staat, maar onderdeel bent van verschillende systemen, zoals je familie van herkomst, je gezin, je team op het werk en  je vriendengroep.

Een systeem is een organisme dat zich anders gedraagt dan de som der delen. In elk systeem waar je deel van uitmaakt neem jij  een unieke plek in. Elk systeem heeft andere uitgesproken en onuitgesproken regels. Dat voel je meteen als je bij een ander gezin op bezoek komt, bijvoorbeeld als je daar je schoenen moet uittrekken terwijl je dat thuis niet gewend bent, of juist andersom.

In systemisch werk onderzoek ik je vraagstuk met betrekking tot het hele systeem.

Waarom?

Ik doet dit om te kijken hoe het systeem waar je deel van uitmaakt zich gedraagt. Dat is soms anders dan dat wat jij wilt.

Het kan zijn dat in het systeem iets in de war is geraakt. Dan komt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de ene persoon bij de andere terecht. Dit gebeurt onbewust.

Een systemische vraag kan zijn: neem je te veel of eerder te weinig verantwoordelijkheid?

De wereld nemen zoals die is

Je kijkt eerst in de soms ruwe werkelijkheid: dit is wat het is, op dit moment. Deze aanpak werkt heel diep – je moet dan eerst de heuvel op voordat je overzicht krijgt over je vraagstuk. Het lijkt hard, maar daarna komt er iets op gang en dat heeft een zekere schoonheid.

De meest helende beweging is erkennen wat is. De werkelijkheid onder ogen zien brengt je terug op aarde en geeft je bestaansgrond.  Er ontstaat een nieuwe oplossingsruimte.

Systemisch werk één op één of in een groep


Systemisch werk en coaching

Systemisch werk is meestal onderdeel van de coaching. Dat doe ik op verschillende manieren: ik stel vragen of ik doe een opstelling met je met voorwerpen die de leden van het systeem representeren.

Systemisch werk in een groep

Opstellen kan ook in een groep. De andere deelnemers fungeren dan als representanten van het opgestelde systeem.

Dat is heel krachtig. De representanten kunnen je informatie geven over het systeem met betrekking tot je vraag.

Regelmatig organiseer ik workshops waar je zelf een vraag op kunt stellen of als representant kunt deelnemen.

Kijk voor meer informatie in mijn agenda.