Het 4M model

Werken vanuit kracht en eenheid

Door te werken met het 4M model kan je ervaren wie jij met je vraag, wens, potentie bent in relatie tot een holistisch wereldbeeld.

“Je doet ertoe en je vraag en verlangen ook!” Dat was mijn bijzondere ervaring met een opstelling met het 4M model. Het verrassende voor mij was, dat mijn vraag niet alleen voor mij er toe deed, maar ook voor anderen en het grotere geheel.

4M lijkt soms op een spiegel waar jij in kijkt. Je maakt contact met de vier richtingen Macro, Micro, Meso en Meta. Macro en Micro vormen een as waarbij je uitzoomt en inzoomt. Dwars daarop staat de as met Meso en Meta waar je contact maakt met het dagelijkse leven en je gevoelswereld. Je gaat met de vier richtingen in gesprek en door hen wordt je onderdeel van het grotere geheel Jij bevindt je in het midden en het systeem omarmt je met je hele zijn en de vraag die je hebt.

“Het geheel organiseert de delen.” David Bohm

De vier invalshoeken van 4M roepen vier eigen inzichten op die zich uiteindelijk weer met elkaar verbinden tot een holistisch beeld. De anderen die je voorgingen in 4M ervoeren “zoveel meer evenwicht”, “alsof ik gedragen werd”, “ik doe ertoe en mijn vragen ook”, “bij mij leidde het tot een soort eenheidsgevoel”.

4M Model

Ervaringen

Tijdens de 4M workshop heb ik mogen beleven en ervaren hoe het is om een vraagstuk in te brengen in de macro, micro, meso en meta structuuropstelling. De opstelling heeft mij veel inzicht en helderheid gegeven in mijn vraagstuk. Ook de overige opstellingen waarin ik representant was of waar we als groep een maatschappelijk vraagstuk inbrachten hebben mij veel inzicht gegeven.
Corien en Ingela zijn vakvrouwen in dit gebied: ze bieden een deskundige, veilige en vertrouwde omgeving en kundige en invoelende begeleiding. Een belangrijk onderdeel van welslagen van een opstelling. Ik ben verrast door en optimistisch over de potentie van deze manier van opstellen ten behoeve van de grote maatschappelijke vraagstukken waar we als mensheid voor staan. Vraagstukken die een nieuwe manier van zoeken naar oplossingen vraagt. De 4M methode geeft hiervoor zeker een belangrijke invulling.

Else Boutkan, adviseur en ondernemer

Het 4 M model is krachtig om te ervaren. Ik voel dat het me een mooi inzicht van focus en aandacht brengt. Waar sommige opstellers vertrekken vanuit iets dat dient herstelt te worden (een tekort of trauma…) vertrekt het 4 M model vanuit heelheid en harmonie. Dat is een heel krachtig uitgangspunt. 

Macro

Macro staat voor uitzoomen,  heel ver weg ergens in het heelal of nog verder en onbereikbaar ver de oorsprong van ons bestaan.

Micro

Micro betekent inzoomen tot op cel niveau en nog kleiner. Ongrijpbare bouwstenen waaruit wij en de rest van de wereld is opgebouwd.

Meta

Meso is onze buitenkant, onze werkelijkheid, zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Ons dagelijkse leven.

Meta

Meta is onze binnenwereld, onze gevoelens en onze gedachten. Het is niet zichtbaar, hoorbaar of tastbaar.

 

$M Model

Onderzoek Mee

Corien en Ingela blijven het 4M-model onderzoeken. Dat doen ze maandelijks samen online. Het zijn hele rijke ervaringen. We nodigen graag iedereen uit om hier aan deel te nemen om zo zelf te ervaren hoe krachtig 4M is.

Ter plekke bepalen we een vraag of thema. Soms ook een vraag van een van de deelnemers. Dus behalve luisteren en kijken, kun je ook ervaren.

Kosten deelname € 25,-

De online bijeenkomsten zijn in 2023 op onderstaande data telkens van 19:30 tot 21:30 uur.

Data: maandag 14 augustus 2023, dinsdag 12 september 2023 en woensdag 11 oktober 2023.

Meld je aan! 

 

Onderzoek Mee

Hulplijn

Heb je een eigen persoonlijke of een werk gerelateerde vraag dan willen Corien en ik daar graag alle ruimte voor nemen. Neem contact met mij op en dan maken wij een afspraak voor een online sessie. Wij begeleiden je samen door het 4M-model.

Kosten: € 200,00

Neem contact op! 

 

Hulplijn