Ethische Code Ingela Sjögren

Uitgangspunten*

Autonomie
Ieder mens heeft het vermogen zijn bestaan vorm te geven in relatie tot anderen. De inbedding in een groter geheel vraagt naast vrije wil ook om overgave.

Heelheid
Ieder mens heeft de kwaliteit zich te ontwikkelen en te aanvaarden wat (nog) niet heel is. Dankzij een groter perspectief kan hij beide onder ogen zien.

Identiteit
Ieder mens heeft de kwaliteit om zichzelf te zijn in wisselende tijden en omstandigheden.

Integratie
Ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag.

Zingeving
Ieder mens heeft de kwaliteit om het eigen leven te ervaren als een schakel in een groter geheel.

*De uitgangspunten zijn overgenomen uit de Ethische Code van Phoenixopleidingen. Ik ben opgeleid bij Phoenixopleidingen en ben velen jaren deelnemer geweest van deze Ethische Code.

Begeleidingsrelatie tussen mij en deelnemer/cliënt

  • Ik zal een deelnemer of cliënt die een beroep op mijn begeleiding doet niet weigeren op basis van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele voorkeuren, of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden beschouwd.
  • Ik zal handelen conform de systemische principes van binding, ordening, en geven en nemen.
  • Ik zal een leeromgeving creëren waarin deelnemers en cliënten worden gerespecteerd.
  • Ik zal mijn positie als deskundige niet gebruiken voor het verkrijgen van onredelijk voordeel, in de vorm van materiële, financiële of andere gunsten, van mijn deelnemers of cliënten.
  • In geval de professionele relatie tussen mij en een persoon de trainer-deelnemer, coach-cliënt of opsteller-cliënt is, gedraag ik me overeenkomstig de aard en functie van deze relatie. In geval er sprake is van nog een andere dan deze relatie, dan zal ik mijn best doen om de beide relaties met elkaar in balans te brengen.
  • In geval een vraagstelling van een deelnemer of cliënt buiten mijn expertise ligt, zal ik de cliënt doorverwijzen naar een andere trainer, therapeut of opsteller.
  • Ik zal mijzelf op een eerlijke, open manier presenteren en geen beweringen over mezelf doen die niet op waarheid berusten.
  • Ik zal zorgdragen voor geheimhouding van de persoonsgegevens van deelnemers en cliënten, tenzij ik wettelijk verplicht ben deze gegevens openbaar te maken of mij daartoe toestemming is verleend. Ik zal niet kwaadspreken over andere trainers, coaches, systemisch opstellers, deelnemers of cliënten.
  • Alles wat in de individuele begeleiding, trainingen en workshops met mij en andere deelnemers wordt gedeeld is vertrouwelijk en zal niet met derden worden gedeeld.
  • Ik zal deelnemers en cliënt heldere informatie verschaffen over de door mij behaalde certificaten van relevante opleidingen.

Mijn professionaliteit

Ik zal mij voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen door opleiding, supervisie en nascholing.

Slotbepaling

Ik houd mij het recht voor wijzigingen en aanpassingen aan te brengen in deze ethische code. Raadpleeg deze dan ook geregeld.

Ingela Sjögren

Oktober 2020